Курулуштагы геодезиялык иштер Топографиялык ченөөлөр Геоинформатика
Геодезиялык курал-аспаптар
Сайт создан - IZILAB.PRO : Сайт размещен - Хостинг.КГ