Курулуштагы геодезиялык иштер Топографиялык ченөөлөр Геоинформатика
КМКТАУда GISCA 2019 конференциясы болду

2019 жылы 31 майдан 1 июнга чейин GISCA 2019 «Мейкиндиктик маалыматтан мейкиндиктик аң-сезимге» конференциясы Н.Исанов атындагы Кыргыз мамлекеттик курулуш, транспорт жана архитектура университетинде Кыргызстандын, Австриянын, Кытайдын университеттери жана илимий-изилдѳѳ институттары жана ѳндүрүштүк ѳнѳктѳштѳрдүн колдоосу менен уюштурулуп ѳткѳрүлдү.

Сайт создан - IZILAB.PRO : Сайт размещен - Хостинг.КГ