Курулуштагы геодезиялык иштер Топографиялык ченөөлөр Геоинформатика
Геоинформациялык системалар
Сайт создан - IZILAB.PRO : Сайт размещен - Хостинг.КГ