Курулуштагы геодезиялык иштер Топографиялык ченөөлөр Геоинформатика
Тренингдер жана окутуу
Сайт создан - IZILAB.PRO : Сайт размещен - Хостинг.КГ