Курулуштагы геодезиялык иштер Топографиялык ченөөлөр Геоинформатика
Геодезия боюнча мыйзам-жоболор
Сайт создан - IZILAB.PRO : Сайт размещен - Хостинг.КГ